4Detailer

 

UTVIKLET AV DETAILERE, FOR DETAILERE.

Våre produkter er resultatet eter to års samarbeid med profesjonelle detailere. Vårt utgangspunkt var å legge grunnlaget sammen med fagfolk som ville anbefale produktene til andre fagfolk og detailere i bransjen. Hos oss blir alt utviklet og gjentatte ganger testet av de beste. Produkter som til slutt kommer på markedet, og ender i dine hender er resultatet av mange måneder med forsøk og feil, korrigeringer og forbedringer. Alt dette for å gjøre ditt arbeid enda enklere og hyggeligere, mer effektivt, og sist men ikke minst, trygt. 4Detailer: av detailere – til detailere!