Clean Wheel - Felgrens

Et konsentrert, syreprodukt til felgene, med en duft av mandel

PrisNOK89,00 inkl. mva.
På lager
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Clean Wheel er et konsentrert, syreholdig produkt til felgrens, med en duft av mandel. De sterke rengjøringsegenskapene gjør det mulig å fjerne selv den tyngste smuss fra felgene, inkludert rustpartikler. Produktet er beregnet brukt som forvask på felger i aluminium og stål. Må ikke brukes på krom eller andre lakkerte deler!

Blandingsforhold:

1:10

Bruksanvisning:

1. Bland ut produktet som anvist.

2. Påfør Clean Wheel på hjulet/felgen.

3. Spre produktet på overflaten med en pensel, en børste eller en svamp.

4. Skyll felgen grundig med rent vann, gjerne med høytrykk.

 Produktegenskaper:

- Høy ytelse

- Meget effektivt

- God lukt


Advarsel:

pH 2-syre reaksjon

Ikke la produktet tørke på overflaten etter påføring. Ikke påfør produktet på varm overflate. Ikke la produktet å komme i kontakt med lakk og/eller glass. Må ikke brukes på krommede felger.

 H300 + H330 Dødelig ved svelging eller innånding. H310 Dødelig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

P301+P330+P331 Ved svelging: Skyll munnen. Ikke framkall brekning. P303+P361+P353 Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. P305+P351+P338 Ved kontakt med øyene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.